EMI – Eye Movement Integration (Integrace traumatu pomocí očních pohybů)

EMI je účinná metoda pro zpracování traumatických událostí, které nepříznivě ovlivňují náš život – při traumatické události totiž vznikne na úrovni mozku přehlcení smyslovými vjemy. S nemožností rychlého zpracování takového množství vjemů dochází k jejich zmrznutí ve fragmentované podobě. Na úrovni mozku ale tyto vjemy stále působí, a tak nedojde k jejich přechodu z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Náš mozek následně pracuje stejně, jako kdyby traumatická událost byla přítomná tady a teď, se všemi následky.

Pracuji  s pomalými pohyby vašich očí ve 20 různých směrech, které mají schopnost vyvolat krátkodobé roztříštěné vzpomínky, neutralizovat negativní emoční náboj, integrovat fragmentované informace a umožnit tak jejich přechod do dlouhodobé paměti, kde se stávají neutrálními.