Pro ženy

Při konzultacích používám různé metody, ve kterých mám výcvik nebo které jsem se v průběhu času a praxe naučila, např. koučink, mentorink, systemické a rodinné konstelace, konstelace traumatu a voice dialogue

Ženská témata

Jsem Měsíční matka (Moon Mother©), průvodkyně rituály a ženskými kruhy. Přináším inspiraci na cestě zpátky k sobě a k posvátnému vnímání i těch nejběžnějších dní. Jednoduše a s hravostí ZPÁTKY K SOBĚ.

Pořádám sezení v ženských kruzích, ženské podvečery, víkendy i přednášky. Nabízím také osobní konzultace a terapie.

Věnuji se nejen tématům ženské cykličnosti, ale jednoduše řečeno ženám a všemu čím jsme i čím nejsme. Oblíbila jsem si témata různých archetypů, kde se s odstupem času překvapivě snadno dotkneme vlastních témat, a to i z úplně jiných úhlů, než jsme doposud znaly.

Jsem certifikovanou lektorkou Cyklická žena od Dany-Sofie Šlancarové a kromě sdílení těchto informací v ženských kruzích organizuji přednášky pro ženy i muže, kteří tak dostávají návod na nás, ženské bytosti.

Dané přednášky nabízím také za účelem výcviku terapeutů či firem.

Současně jsem certifikovanou Moon Mother® pod záštitou Mirandy Gray, díky čemuž se věnuji sdílení energie Požehnání ženského lůna při celosvětové meditaci.

Spojit se můžeme i na dálku, bližší informace vám ráda sdělím. Osobní návštěva bude ale mít vždy o kouzlo navíc, díky tomu, že se mohou setkat naše oči, hlas, dotek i sdílení (se).

V neposlední řadě se na mě můžete obrátit v souvislosti s osobní terapií Léčení ženského lůna a Osobní požehnání ženského lůna.