Ženské kruhy

Při konzultacích používám různé metody, ve kterých mám výcvik nebo které jsem se v průběhu času a praxe naučila, např. koučink, mentorink, systemické a rodinné konstelace, konstelace traumatu a voice dialogue

Ženská témata

Abychom mohly být ve spojení se svými ženskými kvalitami jako je citlivost, intuice, hloubka, emoce, dovolily si být samy sebou a otevřeně se projevovat, potřebujeme sílu. Tu můžeme čerpat v ženském kruhu-společenství, které nás vyživuje a podporuje v našem vlastním ženském způsobu existence.

V bezpečí ženské skupiny si vyprávíme a objevujeme jednoduchou praxi, která otevírá vnímavost ženského těla. Naše setkání se mohou stát rituálem, který posílí stabilitu naší ženské energie. Co jsou ženské kruhy a z jakého důvodu jsou pro nás tak důležité?

Od nepaměti se ženy scházely, ať při práci nebo v období odpočinku a předávaly si svá moudrá poznání a zkušenosti, aby se učily o ženské síle, o posvátnosti ženského těla a jeho cyklech. Aby ve společnosti žen našly svoje kořeny, ze kterých mohou růst, kvést a přinášet plody do svého společenství…

I dnes je pro nás ženský kruh velkým zdrojem. Pomáhá nám totiž vnímat nejen hodnotu ženského přístupu, ale především taky samu sebe.

Ženské kruhy jsou místo a společenství, které vyživuje a podporuje náš vlastní způsob existence ve světě s převahou mužského přístupu.

Kruh léčí vztahy mezi ženami, které vyrůstají ve světě rivality a soupeření. Samy od sebe se v něm totiž učí být jedna druhé opravdovou oporou.

Současně nám pomáhá být ve spojení se svými kvalitami jako je citlivost, hloubka, emoce a pochopit, že nemají menší hodnotu než rozum, úspěch a výkon, které jsou především v naší společnosti ceněny.

Na těchto setkáních zajedno navazujeme na tradici ženských kruhů, předávání ženské moudrosti a ženských rituálů a zadruhé spolu taky sdílíme, co nás učí současnost.

Ženský kruh je bezpečné místo, kde můžeme otevřeně mluvit i o takových věcech, o kterých jinde nemáme odvahu mluvit. V kruhu žen se můžeme uvolnit a být opravdu samy sebou, dotknout se ženské moudrosti, která je v hloubce každé z nás.

Ve vědomí sebe sama můžeme naslouchat příběhům ostatních žen i sdílet svůj vlastní, budeme-li si to přát.

Ženské kruhy jsou setkání žen všech věkových kategorií. Setkávají se z důvodu nacítění ženské energie, odpočinku, načerpání důležitých informací, sdílení, podpory, harmonie nebo třeba napojení na své ženství.

Jejich náplní také bývá hostina z přinesených dobrot, sdílení receptů, ochutnávka nových pokrmů atd.

S čím se zde setkáte? S rituály, konstelacemi, šamanským léčením, tancem a doteky, společným sdílením a smíchem. Zkrátka zde naberete sílu na cestu kupředu.

V ČEM MOHOU ŽENSKÉ KRUHY POMOCI?

Ženské kruhy jsou studnicí informací, které bychom normálně získávaly oklikou. V kruhu se řeší otázky, které souvisí s různými sférami našeho života:

 • Je orgasmus přirozenou součástí sexu? A když ne, můžeme ho vůbec dosáhnout?
 • Jaké to je vychovávat dítě? Dá se na porod nějak připravit? Vážně to tak bolí?
 • Co když si připadám ošklivá. A „tlustá„? Co když jsem jediná, která nemá své tělo ráda?
 • Je normální, že se s manželem hádáme? Jak se hádky řeší u jiných?
 • Mám strach, že nedokážu zvládnout rodinu a kariéru. Jak to řeší jiné ženy? Bojí se taky?
 • Jak skloubit čas v práci s péčí o děti, o domácnost, a ještě navíc s časem pro sebe?

Otázek může být nesčetně. A s kým jiným se poradit než se ženami, které mají podobné problémy jako my. Moje nejoblíbenější část nastává, když se odběhne od hlavního tématu a plynule se navazuje a pokračuje dál. Vše, co se řekne, je důležité.

TÉMATA, KTERÁ BUDEME PROCHÁZET:

 • Odpouštím si své chyby.
 • Jsem cyklická žena, co to znamená a jak to využít.
 • Setkávám se se svou ženskou rodovou linií.
 • Hýčkám své vnitřní dítě.
 • Přijímám sebe sama jako ženu.
 • Dotýkám se svého těla.
 • Tanec jako nejpřirozenější ženský pohyb a další témata, která vyplynou z potřeb skupiny.

 

Jakých otázek se budeme dotýkat?

 • Co je ženská síla? Jaké má podoby?
 • Jak využíváme svůj potenciál?
 • Jak hledat rovnováhu ve všech rolích, které v dnešní době může žena svobodně zastávat?
 • Jak se jako žena neztratit v současném náročném světě zaměřeném na výkon?
 • Jak tvořit ženskou cestou?
 • Jak využívat přirozené kvality ženského principu v práci?
 • S jakými specifickými tématy se dnes v pracovním i osobním životě potkáváme a jak s nimi dokážeme pracovat?

Není skupina žen jako skupina žen

Pokud se naše zkušenost s ženskou skupinou omezila na spolek pomlouvačných kolegyň, můžeme se v přítomnosti většího počtu žen cítit nejisté a zraněné. V tu chvíli je představa, že se v takovém prostředí svěřujeme dalším ženám, spíš nepříjemná. Vedené ženské kruhy mají proto svá pravidla.

Co se v kruhu stane, to tam taky zůstane

Ať už vás do kruhu přitáhne potřeba doplnit energii, nebo předem zvolené téma, dostanete prostor sdílet vše, co se ve vás nahromadilo. Každá má svůj vyměřený prostor, do kterého nesmí nikdo zasahovat. Pokud však chcete mlčet, můžete. Někdy je minuta ticha tím nejsilnějším sdělením.

Meditace, tanec, jasně zvolený záměr či rituál, to všechno k ženskému kruhu patří. Moc ráda na závěr každého kruhu vytvořím speciální rituál. Ženský kruh do našich životů často přináší velkou změnu. Tu je dobré si zvědomit na mentální, emocionální i fyzické úrovni a přijmout ji. Právě k tomu rituál pomáhá.

PÁR DŮLEŽITÝCH PRINCIPŮ:

 • Důvěra: „Co se řekne v kruhu, to tam i zůstane.“ Bez důvěry by totiž nemohlo přijít upřímné sdílení.
 • Žádné hodnocení: Je neskutečně uvolňující říct o sobě cokoliv nás napadne. Bez pocitu, že se musíme druhému líbit nebo zavděčit. V kruhu se nehodnotíme, nesoudíme. Nasloucháme.
 • Záměr: Je dobré, když někdo vyřkne myšlenku nebo asociaci, která prostě přijde. Nikdy nevíme, co může jedna myšlenka v druhém člověku vyvolat. I asociace by ale měly být vyřčeny s nějakým cílem.
 • Vlastní prostor: Lze říct, co uznáme za vhodné. Mluví vždy jen jeden. Bez přerušení, bez doplňujících otázek. Ten-jeden může říct, co chce, jakým způsobem chce a mluvit, jak dlouho chce.