NLP - neurolingvistické programování

Jedná se o práci s našimi vnitřními strukturami. Zjednodušeně můžeme říci, že za pomoci NLP lze rozšířit plasticitu našeho vnímání a reakcí na různé podněty i změnit  vnitřní „mapy“, které často neodpovídají realitě tak, aby s ní byly v souladu. Jestliže se naše mentální struktury vytvořily určitým způsobem, je pro nás samotné velmi obtížné měnit je pouze za pomoci vědomí.

 

V průběhu života činíme spoustu rozhodnutí. Některá jsou přitom tak drobná, že je ani nestihneme zaregistrovat. A jiná zase naopak velice zásadní. Vůbec nejdůležitější rozhodnutí přitom symbolizuje zvolení si svého osobního postoje. Můžeme se buď stylizovat do oběti životních okolností, nebo se stát tvůrcem životní reality.

Často míváme možnost volby a je jen na nás, jakou cestou se vydáme. Buď můžeme kráčet po pohodlné pěšince a nechat se unášet stále rychlejším spádem situací, které nemůžeme ovlivnit, nebo můžeme zvolit náročnější stezku a nést plnou zodpovědnost za své činy, myšlenky i emoce.

Neurolingvistické programování pomáhá efektivně formovat naši vlastní cestu takovým způsobem, jakým sami chceme.

Je důležité si uvědomit, že každý z nás vnímá svět zcela subjektivně. Nikde nenajdeme dva mozky, které by přemýšlely naprosto totožně. Takže to, jak vidíte skutečnost vy, je odlišné od toho, jak ji vidí váš partner.

Stejně tak dosahují určitých odlišností i prožitky. Prožitek, který vnímáme prostřednictvím našich smyslů, nemusí nutně odpovídat obrazu takového prožitku v naší mysli. Když vnímáme skutečnost, nejrůzněji mažeme, zobecňujeme a zkreslujeme všechny informace, které nám naše smysly zprostředkovávají.

Uvědomte si, že mysl a tělo jsou jeden propojený systém. Když učiníme změnu v jednom, určitá změna se dostaví i ve druhém. Pochmurné myšlenky se tak například odrazí na celkovém držení našeho těla.

Vždy činíme takovou volbu, která je pro nás v daný moment tím nejlepším rozhodnutím. Pamatujte, že špatné chování ještě nedělá špatného člověka. Lidé se často chovají nepříliš dobře právě z důvodu, že neví, jak by se mohli chovat jinak. Mnohdy přitom stačí jen druhému pomoci zlepšit jeho chování a přivést ho tak na novou vlnu myšlení.

Myslete na to, že neúspěch neexistuje. Vše je totiž zkušenost a každá zkušenost se dá využít k našemu dalšímu posunu. Věřte, že učení nemá konce. Jakmile si budete myslet, že už znáte všechno, určitě si vybavíte něco dalšího.

Zkuste se naučit dívat na věci z různých úhlů pohledu. A občas se nezapomeňte informovat, zda je vaše pomyslná vnitřní mapa stále aktuální, zda třeba neopakujete chování a postupy, které vám nefungují.