Párové poradenství

Jsem neustále svědkem toho, že když oba v páru chtějí pracovat na sobě a svém partnerstvíkrize se promění ve zlato a oni jsou nakonec vděční, že se jim připletla do života. Uvědomí si, že je donutila poznat lépe sebe i partnera, nastavit hranice a určit záměr jejich vztahu i vlastního života. Partnerská krize se může stát odrazovým můstkem k plnohodnotnému, smysluplnému a spokojenému partnerství a prožívání života.

V případě, že se vaše partnerství potýká s krizí, vy v něm chcete pokračovat, ale nevíte kudy kam, můžeme se společně podívat na to, kde tato krize vznikla a co ji zapříčinilo.

Nejprve vybereme nefunkční stavební kameny, které necháme v minulosti, dále zvolíme funkční staré stavební kameny a nakonec přidáme nové. Právě na jejich základě je potom možné postavit “nový” fungující vztah.

Další možností je, že si nejste jistí, zda chcete v partnerství pokračovat, ale zároveň jste se ještě plně nerozhodli v jeho ukončení. V průběhu setkávání na párovém poradenství tak máte možnost utřídit si, co od života a partnerství chcete, až budete mít nakonec jasno v tom, jak se svým životem dál naložit. Vedu takový pár podobně jako pár, který spolu chce být a v průběhu setkávání se ukáže, co je pro udržení svého vztahu kdo ochotný udělat – zda ve vztahu pokračovat chce, nebo nechce.

Díky mým zkušenostem dobře vím, že tou nejefektivnější cestou, jak dojít ke zdárnému výsledku, je kombinace střídání párových schůzek se schůzkami individuálními. Dokud totiž plně nepoznáme sami sebe a nebudeme Tvůrci vlastního života, co ze sebe můžeme dát tomu druhému?

 

Dokud neporozumíme sami sobě, jak můžeme porozumět partnerovi a jak on může porozumět nám?

Na individuálních sezeních se každý zvlášť učí pojmenovávat své pocity a pracovat s nimi. Učí se rozumět sám sobě i tomu, co ovlivňuje jeho chování. Učí se schopnosti vidět své odlišnosti a přijmout je jako prvek, který ho dělá jedinečným.

Na těchto schůzkách se věnujeme vašemu Já. Jaký máte vztah k sobě, jak komunikujete sami se sebou i to, jak umíte rozlišovat vlastní emoce a pocity. Proč cítíte, co cítíte. Proč myslíte způsobem, jakým myslíte. Co se vás dotýká.

Pokud totiž neumíte správně vyhodnocovat co a z jakého důvodu se vám děje a komunikovat sami se sebou, je těžké komunikovat s partnerem. Zároveň platí, že pokud nevíte, co je spouštěčem vašich emocí a kde tyto emoce vznikly, mohou se vás partnerova slova nebo činy emocionálně dotýkat, přestože nebyl jeho úmysl vás emocionálně vychýlit.

Vše co si řekneme na individuálním sezení, zůstává mezi mnou a klientem. Jedná se o chvíle, kdy bývá klient otevřenější než na setkání v páru. Díky těmto informacím se dostanu rychleji k “jádru pudla” a podle toho (aniž bych prozradila na párové konzultaci téma individuální konzultace) vím jakým směrem je potřeba tuto párovou konzultaci vést.

Je důležité si uvědomit, že abychom se posunuli ve vztahu, musíme se nejdříve posunout sami. Abychom věděli, co chceme od vztahu a kam má náš vztah směřovat, musíme nejdřív vědět, kam chceme směřovat my (sami za sebe). Abychom mohli vykomunikovat své potřeby s partnerem, musíme nejdřív naše potřeby znát. Musíme se naučit rozlišit, jaké z nich si dokážeme dát sami a neočekávat je od partnera, pokud je pro něj uspokojení dané potřeby zatěžující nebo dokonce nemožné.

Teprve ve chvíli, kdy se dobře známe, jsme usazeni v našem „já“ a umíme se opečovávat, můžeme vést bezpečný vztah s naším partnerem.

Na společných párových sezeních se pak učíme partnerskou i krizovou komunikaci, aby si pár dokázal vykomunikovat své potřeby takovým způsobem, že se nebude jednat o kompromis, ale o spokojenost na obou stranách. Řekneme si něco o procesech, které se v nás dějí a proč se tak dějí. Jaké z nich v nás může spouštět partner a co je způsobuje. Naučíme se převzít zodpovědnost nejen za naše činy, ale také za naše pocity a emoce.

 

V případě, že ve vztahu došlo k nějakému zranění, tak se samozřejmě v první fázi věnujeme „ošetření“ daných zranění tak, aby se mohl vytvořit prostor pro důvěru a bezpečí. Postupně odsouváme bariéry, které si partneři mezi sebou z různých důvodů (většinou v pocitu ohrožení) postavili. Krůček po krůčku.

V další fázi se učíme poznávat či znovupoznávat partnera. Kdo je vlastně můj partner? Co má rád? Co ho baví? Co nesnáší? Na co je přecitlivělý? Co ho zraňuje? A učíme se ověřovat si u něj informace, abychom se vyhnuli vytváření domněnek. Mezitím si na individuálním sezení to samé ujasňujeme u sebe.

Společně vytváříme nová “pravidla”, která udržují dobrý pocit obou v páru. Učíme se najít odvahu otevřít se zranitelnosti a zakomponovat do partnerství i nové věci, které pomáhají rozdmýchávat vztahový oheň.

Jedná se vlastně o takovou “střední školu vztahu” – když máme ve vztahu krizi, zjišťujeme, že “základní škola vztahu” nestačí a tato krize nás tlačí k tomu, jít na “střední”. Krize vztahu má obrovský potenciál proměnit vztah ve kterém přežíváme do vztahu, ve kterém žijeme a užíváme si přítomnost toho druhého. Do vztahu, v němž se vzájemně respektujeme. Do vztahu, v němž si nevytváříme domněnky, ale víme a  ověřujeme si, co se děje ve vnitřním světě toho druhého. Do vztahu, kde známe sebe sama, naše potřeby, našeho partnera a dokážeme s ním bez obav sdílet, co se děje v našem vnitřním světě.

Jsem neustále svědkem toho, že když oba v páru chtějí pracovat na sobě a svém partnerstvíkrize se promění ve zlato a oni jsou nakonec vděční, že se jim připletla do života. Uvědomí si, že je donutila poznat lépe sebe i partnera, nastavit hranice a určit záměr jejich vztahu i vlastního života.

Může se také stát, že vy nebo váš partner už nechcete ve vztahu nadále pokračovat, ale díky vlivu emocí či jiných překážek máte pocit, že není možné se rozejít v klidu. V takovém případě vám nabízím bezpečný prostor k tomu, vyjasnit si vzájemně své potřeby a s respektem dané partnerství uzavřít.
Schůzky mohou být osobní, přes Skype (Zoom apod.)  či kombinované.