Voice dialogue

“Je to, jako by nevědomí mělo dvě ruce a jedna dělala vždy opak druhé.” (C. G. Jung)

Voice dialogue je systemická terapie s našimi vnitřními osobami.

V každém z nás působí řada takových osob, jejichž vznik je často spojen s podmínkami a s prostředím, ve kterém jsme vyrůstali, ve kterém žijeme, nebo s podmínkami našich předků.

Vnitřní osoby jsou jednotlivé části, celky naší psyché. Jsou to samostatné jednotky, které nemají vědomí sebe sama, proto jsou často tak vyhraněné ve svém působení.  V našem životě se projevují svojí vlastní, na sobě navzájem nezávislou, vůlí.

Tato metoda nám pomáhá dostat chování našich vnitřních osob více do vědomí, a tak daleko více porozumět sami sobě.

Lidská duše funguje jako dialog těchto hlasů, které jsou uspořádány podle skryté hierarchie moci a skrze dialog se také stávají vědomými. Tak můžeme nacházet jejich rysy, rozpory, nutkání, a tím přímo zkoušet nevědomé komplexy.

Při práci s vnitřními osobami se nesnažíme něco měnit nebo předělávat, ale dáváme prostor všemu, co je v daném okamžiku naší součástí.

Zažíváme různé, často i protichůdné myšlenky, emoce, pocity. Ale i tato protichůdnost má svůj důvod a vlastní logiku. Čím více dokážeme této logice a systému porozumět a následně je přirozeně integrovat do svého života, tím se náš život může stát klidnější, kvalitnější, bdělejší a smysluplnější.

CO JE TRAUMA A CO NÁM ZPŮSOBUJE

Trauma je existenčně hraniční zkušenost. Tedy zkušenost, která je na hranici toho, co jsme schopni unést vlastními silami, přičemž rozhodující je vždy vnitřní prožívání dané situace každým z nás. To co pro jednoho člověka bude takřka bezvýznamné, může být pro jiného zraňující až traumatizující. V tu chvíli se  aktivuje náš obranný mechanismus zajišťující přežití. Zraněná část duše se odštěpí a je vytěsněna do nevědomí.

Tím jsme ušetřeni bolestivých vjemů, které tato část nese, avšak současně s tím přicházíme i o veškeré její kvality a energetický potenciál. V módu vytěsnění nám nejsou k dispozici. Vytvoří se tak energetický, emoční a následně i fyzický blok. Něco nám chybí, nežijeme plně, celou svou bytostí, v neúplnosti pouze přežíváme. A protože vše co se  odehrává na úrovni duše se zapisuje – somatizuje – také do našeho fyzického těla, trpíme různými bolestmi, nemocemi, opakujícími se zraněními.

Navíc ty části duše, které byly odštěpeny od zdravého zbytku nemají možnost se zahojit, uzdravit, nemají možnost se jakkoli dál vyvíjet. Zůstávají zamrznuté přesně v té fázi vývoje a přesně v takovém emočním náboji, v jakém se nacházely v okamžiku jejich odštěpení . A takto zamrznuté mohou vyčkávat měsíce, roky a dokonce i celé generace, neboť v poli rodinného systému jsou všichni členové na úrovni nevědomí vzájemně propojeni a vytěsněná zranění předků jsou tak předávána – otiskávána – do nevědomí jejich potomků. A jsou stejně tak “živá” jako v okamžiku jejich vzniku, bez ohledu na to, zda o samotné situaci vzniku dnes žijící členové rodinného systému vědí, nebo byla již dávno zapomenuta, či cíleně zamlčena – tzv. tabu témata rodu.

Naše duše ale touží po tom, aby byla zahojena a trhliny v ní se zacelily. K tomu, aby byla povšimnuta i se všemi bolestmi, které ji tíží, využívá nástroje zrcadlení se do vnějšího světa. Na základě rezonance podobného s podobným přitahuje z vnějšího světa svůj vlastní odraz, abychom ji uviděli, abychom pochopili a ona se mohla vrátit do tady a teď. Většinou však neúspěšně. To co nám ukazuje bývá pro nás natolik nepříjemné, bolestivé, či strach nahánějící, že se tomu raději snažíme vyhnout. Nechceme vidět, nechceme slyšet, bojíme se cítit. A tak zůstáváme poloslepí, polohluší a odstřižení od svých skutečných pocitů. Za každou cenu se snažíme vyhnout vlastní bolesti a stojíme v odporu proti všemu, co nám ji připomíná. V této polovičatosti však není možné nalézt zdravý střed, není možné nastolit rovnováhu. Otupělost nebo přecitlivělost, vyčerpání nebo hyperaktivitu s neschopností relaxace a uvolnění… Život je plný podmínek a kontroly nebo naopak pozbývá jakékoli struktury a je ponořen do zmatku a chaosu. Opakujeme stále stejné destruktivní vzorce.