Systemika

JAK PROBÍHAJÍ KONSTELACE

V úvodním pohovoru si krátce probereme problém, se kterým přicházíte, domluvíme se na cílech, kterých byste díky konstelaci chtěli dosáhnout a také si ujasníme, jestli chcete postavit vaši původní rodinu, do které jste se narodili, současnou rodinu s partnerem a dětmi, tělesný nebo psychický příznak (např. bolest hlavy), či pracovní systém, pokud máte potíže v práci.

Na začátku konstelace si z účastníků semináře vyberete zástupce pro důležité členy – mohou jimi být rodiče, sourozenci, partner, děti, kolegové či nadřízení. Zvolíte si také  zástupce pro sebe, protože vy, jakožto klient, se pouze díváte, jak vše probíhá, ale vlastní konstelace se neúčastníte.

Nakonec všechny tyto zástupce rozestavíte v prostoru do vzájemných pozic, tak jak to odpovídá vaší vnitřní představě dotyčného systému, ale bez předem promyšleného plánu, spíše dle aktuálního pocitu.

Od okamžiku, kdy zástupci vstoupí do určených pozic, začínají se u nich projevovat charakteristické pocitové reakce. Tyto prožitky a slovní projevy mnohdy odpovídají skutečným prožitkům a postojům členů vaší rodiny nebo dotyčného systému. Mým úkolem je pak pozorovat jejich reakce, podporovat přeskupování, pomáhat hledat „správné místo“, podporovat vyjádření vět, které mění vzájemné vztahy a atmosféru a eventuálně doplňovat systém o chybějící členy.

Konečným cílem je pak nalézt takovou rovnováhu systému, ve které se všichni členové cítí přiměřeně dobře.

 

ČEHO LZE KONSTELACEMI DOSÁHNOUT

Účinek konstelací můžeme pozorovat na více rovinách. Na racionální úrovni máme možnost nahlížet na situaci v rodině nebo v práci z odstupu, uvědomit si a lépe pochopit, co se v daném prostředí dělo, děje, jaké vztahy mezi sebou členové mají, na koho se zapomíná a kdo má málo pozornosti.

V rovině emocionální máme možnost prožitkově reagovat na změny v systému při hledání nejlepší pozice pro zástupce, emočně se uvolnit, zažít hluboké porozumění a souznění, kdy zástupci říkají slova, která jsme měli v sobě hluboko zasunutá a neuměli jsme je vyjádřit. Výsledný obraz konstelace nám nabízí alternativní obraz vnitřní reality, ve které jsme doposud fungovali. Díky konstelacím se nám tak otevírá možnost volby a mnohem lépe přijmeme naši minulost i naše blízké.