Rodinné konstelace

Jako dospělí máme každý jeden původní systém, ze kterého pocházíme, kam patří naši rodiče, jejich sourozenci, naši sourozenci (i ti co zemřeli po porodu či před porodem), expartneři rodičů, naši prarodiče a jejich sourozenci a další naši předci. V dospělém životě pak vytváříme nový rodinný systém, kam patří naši partneři/partnerky, expartneři a naše děti. Ten původní nás ovlivňuje nejvíce, neboť člověk je multigenerační bytost. Rodinné konstelace umožňují nahlédnout na našeho „zapletení“ s předky a jejich traumaty (na převzaté pocity) a na vlivy z pole předků, které často určují náš osud, a tato „zapletení“ následně uvolnit. V rodinných systémech působí určitý řád a pokud jsme s tímto řádem v souladu, je v našem životě vše funkční a dostupné. Pokud tomu tak není, jsme na tuto skutečnost často upozorněni symptomy, které nás provázejí. Ty mohou být sociální (např. vztahy, peníze, práce, hádky, konflikty) nebo zdravotní.

Každý systém má svůj přirozený  a pevně stanovený řád. Je to řád lásky. Tento řád velice významně ovlivňuje všechny členy rodinného systému, včetně všech oblastí našeho života – rodiny, zdraví i práce. Při stavění konstelací jsou tyto skryté síly, jež sahají hluboko do generací, vyneseny na povrch a uvolněny.

Práce s konstelacemi je prováděna na úrovni, která je skrytá našim smyslům a racionálnímu rozumu. Práce v této úrovni umožňuje uvolnit traumata a nepochopení událostí nás samotných nebo našich předků. Umožňuje nám dostat se k našim kořenům, k předkům a k vlastnímu zdroji síly.

Zejména děti jsou velmi citlivé na jakékoliv příčiny nerovnováhy v pečujícím prostředí. Je to dáno jednak tím, že jsou ještě spojeny se svojí intuicí, a jednak tím, že jsou závislé na rodičích, především na matce. Děti věrně zobrazují prostředí v rodině, kde vyrůstají a v případě nerovnováhy na ni reagují drobnými i závažnějšími symptomy. Dlouhodobé působení nesouladu, hádek či citové chladnosti rodičů může významně působit na jejich vývoj. Právě v tomto případě proto doporučuji neotálet a vyhledat pomoc co nejdříve. Jen tak může být nastoleno podporující a stabilní prostředí, ve kterém budou děti správně prospívat. Tato metoda umožňuje pracovat na tématech s rodiči, bez přítomnosti dětí.

Jedná se o práci zejména ve skupině (seminář). Účastníci semináře jsou obohacováni o pocity, prožitky a postoje, které neměli možnost prožít ve svém životě. V některých případech je možné postavit konstelaci i individuálně (bez účastni jiných osob) za pomocí zástupných předmětů. Každopádně rodinné a systemické konstelace je potřeba zažít, jinak se dají jen těžko slovy popsat a rozumem pochopit.