Systemické a rodinné konstelace

Systemické a rodinné konstelace jsou metodou sebepoznávací a zážitkovou. Umožňují vidět naše místo v rodinném (pracovním aj.) systému, pocítit vztahy mezi členy rodiny a ukázat souvislosti proč se děje, co se děje. Protože všichni jsme součástí nějakých systémů a celků.

V konstelaci se díváme, jak je jednotlivec ovlivňován systémem, ve kterém se pohybuje a jak na něj sám zpětně působí.

Základní systém, který určuje naše hodnoty a vzorce chování, je rodina, ze které pocházíme, nebo ve které žijeme. Vazby v rodinném systému jsou velmi hluboké, jsou dány pokrevní sounáležitostí. V partnerských vztazích jsou vazby dané intimním životem.

Dalším systémem, ve kterém se běžně pohybujeme, je např. systém přinášející obživu (práce, podnikání, pracovní organizace) nebo systémy pro společenské uplatnění a seberealizaci (sportovní či kulturní kluby, politické organizace či jakékoli uskupení lidí. Vztahy a vazby jsou dány společným cílem organizace nebo podnikání (rozdíl oproti rodinnému systému, který nemá cíl). Konstelace lze s úspěchem použít na odkrytí vnitřní dynamiky pracovních kolektivů, organizačních systémů (podnikové konstelace), ale i různých dalších systémů.

Systémů dále můžeme najít celou řadu, v zásadě všude, kde vzniká vztah. („já a život“, „já a můj strach“, „já a můj symptom“, „já a šéf“, „já a moje práce“, „já a peníze“, „já a můj záměr“, „já a partner“, „já a moje sebehodnota“…)

Postavení konstelace na určitý vztah nebo vztahy, situaci či problém tedy ukazuje vzájemné působení a ovlivňování jednotlivých částí. Takto lze situaci vidět z nadhledu jakoby „z výšky“ – kdy má člověk přehled o celém terénu a situaci. Při tomto procesu může dojít nejen k nalezení řešení nebo harmonie, ale i k novým zjištěním a objevným informacím. Často pomáhá jen to, že klient nahlédne na celou situaci přehledně z odstupu.

Konstelace zviditelňují určité věci, z jiného úhlu pohledu, který je našim očím běžně skrytý. Díky tomu uvádíme do chodu řešení, které byla dosud nemožná. Lze odkrývat překvapivé souvislosti a spouštět užitečné změny v našich životech, uvolnit rodové síly.

Konstelace nejčastěji řeší rodinná a vztahová témata, otázky kolem financí a pracovní ambice, zdravotní potíže, pomáhají vnitřně dospět, najít své místo v životě, otevřít se zdravému prožívání pocitů, a další.

Systemické konstelace jsou tu pro všechny, kteří mají v sobě nevyřešený problém a stále se točí v kruhu. Pomocí konstelací pochopíte, jak systém funguje, získáte nový pohled a najdete nová řešení.

V konstelaci se nesoustředíme na nedostatky a chyby, ale na existující, zatím nevyužité a „neviděné“ kompetence a potenciál pro rozvoj – obojí je již v systému přítomné.

Jde hlavně o to rozvinout smysl vidět různé možnosti. Pozornost lektora je plně soustředěna na řešení a klient sám, za jeho podpory, nalézá další možné kroky.